helpdesk | www.biomat.eu (2024)

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen over de verwerking van onze producten.
Voor technische fiches en verwerkingsvoorschriften kan u terecht op onze download pagina.

Stel je vraag aan onze AI-chatbot, hij weet meer dan je denkt !

DOWNLOADS

Decoproyec Spuitkurk en Kurkverf

Wat is het verschil in verwerking van Decoproyec en andere merken?

Decoproyec is de enige fabrikant van spuitkurk en kurkverf die een KANT-EN-KLARE spuitkurk aanlevert. Alle ingrediënten worden tijdens het productieproces gemengd en de spuitkurk kan onmiddellijk worden verwerkt. Geen gedoe met toevoegen van kleurpigmenten of verharders die kleurafwijkingen kunnen veroorzaken.

Dankzij dit proces blijft Decoproyec na uitdroging ook de meest elastische spuitkurk met de langste garantie.

Hoelang blijft Decoproyec spuitkurk verwerkbaar?

Decoproyec heeft een houdbaarheidsdatum van tenminste 2 jaar, bovendien blijven reeds opgemengde emmers altijd bruikbaar achteraf.

Waarom dien ik tenminste 3 lagen Decoproyec spuitkurk aan te brengen?

Alle technische proeven en attesten zijn afgeleverd op het verbruik van 2kg/m2. Om deze hoeveelheid mooi op de gevel te krijgen dienen er tenminste 3 lagen worden gespoten in de standaard korreldikte (regular), 4 in medio-fijn en 5 in de fijne korrel.

helpdesk | www.biomat.eu (1)

Hoeveel en in hoeveel lagen dien ik spuitkurk te spuiten?

Decoproyec spuitkurk wordt gespoten in tenminste DRIE lagen.

Belangrijk hierbij is:

1. dat er TOTAAL tenminste 2kg per m2 wordt verwerkt
2. dat het meeste verbruik - ongeveer de helft van het totaal aantal emmers of 1 kg - in de EERSTE LAAG wordt verbruikt
3. dat de andere helft van het aantal emmers of 1kg wordt verwerkt in 2 korrellagen

Hoe kan ik het verbruik van 2kg/m2 controleren?

Om na te gaan of er voldoende werd verwerkt dienen we het aantal verwerkte emmers te controleren.

We weten dat we 2kg/m2 dienen aan te brengen voor een goede dekking.
Eén emmer Decoproyec bevat 12kg spuitkurk.

We dienen het te spuiten oppervlak maal 2 te vermenigvuldigen om het totaal aantal kg te weten.
We delen dit totaal door 12kg om het aantal emmers te berekenen die we dienen aan te brengen.

Tenslotte gaan we aan iedere laag het aantal benodigde emmers toewijzen en controleren we na het spuiten van de laag of de emmers effectief werden verbruikt.

Als voorbeeld nemen we een gevel van 50m2.

50m2 x 2kg = 100kg spuitkurk totaal
100kg / 12kg (emmer) = 8,33 emmers
We ronden af naar BOVEN --> 9 emmers totaal te verwerken.

We dienen de helft van het tataal aantal emmers te verwerken in de eerste laag : 4,5 emmers
In de tweede en daarna de derde laag verwerken we telkens nog eens 2 emmers.

Met welke compressor kan ik Decoproyec spuitkurk verwerken?

Wij adviseren de zwaarste compressor te gebruiken die verkrijgbaar is op 220V.
Belangrijk is dat deze een werkcontinu debiet van +- 250 liter kan aanleveren (effectieve capaciteit). Hierdoor vermijd je verschillen in druk tijdens het spuiten en duw je de compressor niet steeds in het rood, wat de levensduur bevordert.
Wij bieden in onze webshop een lichtgewicht compressor aan met een gedempt geluidsniveau voor het spuiten van spuitkurk.

LET OP! Een compressor met een buffervat verzamelt water in het buffervat. Vergeet niet het waterventiel op het einde van iedere werkdag af te laten.

Compressor op DIESEL (zonder buffervat)?
Dat kan perfect en deze levert zelfs een beter debiet op dan de meeste electrische compressoren. Wel een ontvochtiger voorzien die het water uit de gecomprimeerde lucht haalt. Anders loop je het risico dat je de spuitkurk aanlengt met water wat een invloed heeft op de kleur.

Op hoeveel druk / bar dien ik op de compressor in te stellen?

Afhankelijk van de korrelgrootte dient onderstaande WERKDRUK op de compressor worden afgesteld.

LET OP!
Stel de werkdruk in door naar de drukmeter te kijken terwijl het spuitpistool ingetrokken is. Anders geeft dit een vertekend beeld door opbouw van druk in de luchtdarm.

Uitgaand van een spuitpistool met bovenemmer met een SPUITKOP van 6mm:

REGULAR : 3,8 à 4,5 BAR met spuitkop 6mm
MEDIO-FIJN: 5 à 5,5 BAR met spuitkop 6mm

De FIJNE spuitkurk wordt best gespoten met spuitkop van 5,5mm op 6 à 6,5 BAR

Op welke AFSTAND dien ik spuitkurk te spuiten?

Houd een minimale afstand van 40cm tussen de muur en de kop van het spuitpistool. In de tweede en zeker in de derde laag dien je de afstand te vergroten naar 80cm tot 1 meter. Hierdoor projecteer je de korrels zacht op het oppervlak waardoor je wolkvorming voorkomt.

Hoe weet ik dat ik voldoende spuitkurk heb gespoten?

Om de hoeveelheid te meten kan je eenvoudigweg het aantal potten tellen en gereed zetten per laag.

Als voorbeeld een gevel van 60m2.
Met een verbruik van 2kg/m2 heb je totaal 120 kg spuitkurk nodig. Dit zijn 10 emmers van 12kg.

We zullen steeds MEER spuitkurk verbruiken in de EERSTE LAAG, en MINDER in de TWEEDE en DERDE LAAG.
We gaan dus uit van een afnemend verbruik bij iedere nieuwe laag.

De 10 te verwerken emmers delen we op in 5 - 3 - 2 emmers.
Voor de eerste laag mengen we 5 emmers op, en we zorgen ervoor dat deze zeker verwerkt zijn in de eerste spuitlaag.
We herhalen dit voor laag 2 met 3 emmers en laag 3 met 2 emmers.

Hoe weet ik dat ik aan de volgende laag spuitkurk kan beginnen?

U kunt controleren of uw laag spuitkurk voldoende droog is om overgespoten te worden, door de achterhand van uw hand tegen de gespoten kurk te drukken. Indien er nog verf of korrels aan uw hand blijven plakken, is deze nog niet droog genoeg. Zodra de kurk droog is en stevig aan voelt kunt u beginnen met de volgende laag.

U kunt dit proces versnellen door een ventilator op uw gespoten kurk te richten.

Mijn vorige laag spuitkurk is nog niet helemaal droog, kan ik toch al spuiten?

Als uw spuitkurk nog niet droog is wanneer u de volgende laag aanbrengt, zorgt dit er voor dat uw droogtijd exponentieel stijgt. Daarnaast verhoogt dit het risico op vlekken omdat natte spuitkurk in elkaar kan vloeien. Wij raden u dus ten zeerste af om een volgende laag aan te brengen over natte spuitkurk .

Wanneer zijn Decoproyec spuitkurk en kurkverf volledig droog?

Decoproyec spuitkurk en kurkverf bevatten een polymeer bindmiddel op waterbasis.
Het droogproces wordt hierdoor sterk beïnvloedt door de luchtvochtigheid. Bij hoge luchtvochtigheid (boven de 80%) zullen beide coatings moeizaam tot niet kunnen uitdrogen.
In deze omstandigheden adviseren we om het droogproces te versnellen door gebruik te maken van een bouwventilator, indien mogelijk met hete lucht.

Vermijd in ieder geval om tijdens vochtige periodes net voor de avond valt nog een laag aan te brengen. Deze zal niet tijdig kunnen indrogen en condens op de muur kan aanleiding geven tot traanvorming.

Een andere invloed op het drogingsproces is de hoeveelheid aanwezig vocht in de achterliggende muur. Dit (bouw)vocht zal door de spuitkurk of kurkverf laag verdampen waardoor deze lagen ook meer tijd zullen nodig hebben om volledig te kunnen indrogen.

Wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 80% dan zal Decoproyec spuitkurk of kurkverf binnen de 48 uur volledig zijn ingedroogd.

Welke mixer heb ik nodig om Decoproyec te mengen?

Team biomat raadt aan om een dubbel toerental mixer te gebruiken. De lage stand kan gebruikt worden voor Decoprocal en secil mortels in combinatie met een betonmenger. De hoge stand in combinatie met een verfmenger is geschikt voor het mengen van Decoproyec spuitkurk.

Mijn Decoproyec spuitkurk is te dik

Waarschijnlijk is uw materiaal niet voldoende gemixt, of uw mixer is niet sterk (snel) genoeg.

Team biomat raadt voor het mengen van spuitkurk een verfmenger of dubbel toerental mixer op hoge stand aan met een minimum van 1500 Watt. Daarnaast raden we aan om ook een mixstaaf voor verf te gebruiken. Deze zijn te herkennen aan een dubbel blad gelijkend op dat van een ventilator.

Toevoegen van maximum een halve liter water kan maar dat zal in invloed hebben op de kleur. Daarom is het aangeraden om in de laatste laag geen water toe te voegen. Is dit toch nodig meng dan alle emmers van de laatste laag samen en voeg hier een beetje water aan toe, zo bent u er zeker van dat er geen kleurverschillen zullen optreden.

Ik heb teveel Decoproyec besteld, kan ik deze retourneren?

Dit kan in de eerste 2 weken na bestelling. Daarna kunnen wij helaas geen emmers retour nemen. U kunt dan wel nog uw oudere emmer als eerste laag spuiten onder een andere kleur.

Ik heb een verkeerde bestelling gedaan, kan ik de emmers retourneren?

Dit kan binnen 2 weken na leverdatum van de bestelling.

Mijn Decoproyec spuitkurk is te vloeibaar

Bij spuitkurk die nog niet zo heel lang geleden is geproduceerd, kan het zijn dat de mix vloeibaarder is. Dit heeft te maken met de hoeveelheid opgenomen vocht door de kurkkorrels en heeft GEEN invloed op kleur of hechting. Wel kan het zijn dat u de druk op uw compressor een halve tot 1 bar moet verhogen om de meer vloeibare mix te kunnen spuiten.

Mag ik water toevoegen aan mijn decoproyec?

Water toevoegen is enkel toegestaan wanneer na intensief mengen blijkt dat het mengsel alsnog niet vloeibaar genoeg is om te spuiten.
De kurkkorrels zullen namelijk na verloop van tijd langzaam vocht opnemen waardoor het mengsel in de emmer wat stugger wordt.

Wanneer je water gaat toevoegen dan zal dit de kleur wijzigen. Je 'wast' het pigment namelijk van de korrels af.

Daarom adviseren wij om GEEN water toe te voegen in de LAATSTE laag, of om voor de laatste laag de benodigde emmers in één kuip samen te mengen met een kleine hoeveelheid water (maximum 500cc per emmer).

Kan ik over Decoproyec heen verven?

Decoproyec kan geverfd worden met een acrylaatverf. De beste methode is om de verf te spuiten zodat ook de dieper gelegen delen gekleurd worden.

Waarom is mijn nieuw gespoten Decoproyec WITTE spuitkurk eerder ZANDERIG BEIGE?

Decoproyec bestaat voor 80% uit gele kurkkorrels. Net als iedere houtsoort zullen deze kurkkorrels vergrijzen. Dit gebeurt normaal gesproken binnen enkele weken tot maanden na het spuiten, afhankelijk van de hoeveelheid zon. Nadat de geelkleurige korrels zijn vergrijsd zal het 'beige-effect' verdwijnen en zal de spuitkurk tot haar definitieve witte kleur komen.

De kleur van mijn spuitkurk klopt niet

Decoproyec spuitkurk en kurkverf bestaan voor 80% uit gele kurkkorrels. Net als iedere houtsoort zullen deze kurkkorrels door inwerking van de uv stralen van de zon vergrijzen. Dit gebeurt normaal gesproken binnen enkele weken tot maanden na het aanbrengen, afhankelijk van de hoeveelheid zon die op het vlak heeft kunnen schijnen. Het vergrijzen van de kurkkorrels heeft als gevolg dat de spuitkurk of kurkverf er minder geel uit zullen zien, en dat de kurkkorrelkleur minder invloed zal hebben op de pigmentkleur. Hierdoor kan de kleur in de eerste weken (tot maanden) licht afwijken van de kleur op de kleurenkaart.

Het bindmiddel van Decoproyec is een polymeer bindmiddel dat in vloeibare vorm wit van kleur is maar die na uitdroging transparant wordt. Hierdoor zal de kleur van het mengsel in de emmer altijd lichter zijn. Zo zal bijvoorbeeld zwarte spuitkurk in de emmer donkerblauw van kleur zijn, en rode spuitkurk er in de emmer roze uitzien. De omzetting van wit naar transparant duurt meestal enkele uren na het aanbrengen van de spuitkurk of kurkverf.

Kan ik Decoproyec verwijderen?

Decoproyec spuitkurk kan verwijderd worden met zeer hoge waterdruk (bij voorkeur stoom) of lichte zandstraling. Op poreuze of ruwe ondergronden kunnen wat acrylaatresten achterblijven. Voor kleinere oppervlakken kan spuitkurk machinaal met een staalborstel worden verwijderd.

Blijf ik de ondergrond structuur zien?

Ja, Decoproyec is een ondergrond volgende coating. Dit betekent dat bijvoorbeeld de baksteen structuur behouden blijft, maar ook een slecht gestucte gevel blijft oneffenheden vertonen na het gebruik van alleen spuitkurk.

Waarom mengt of verspuit mijn Decoproyec zich slecht?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Controleer de volgende punten:

  • Heeft u een mixer die geschikt is voor Decoproyec spuitkurk, draait hij snel genoeg?

  • Staat de emmer koud? Hierdoor verstijfd het bindmiddel. Haal de zak uit de emmer en leg ze in de zon.

  • Heeft u het materiaal lang genoeg gemixt op een hoog toerental? Minimaal 1 minuut, herhaal dit 2x met een pauze ertussen

  • Heeft u het juiste aantal bar op uw compressor en is heeft deze voldoende debiet? 6bar met tenminste 250liter uitgaand debiet

  • Lekt uw compressor, slang of spuit geen lucht?

  • Is uw spuitpistool geschikt voor spuitkurk?

Als bovenstaande punten gecontroleerd zijn en het lukt u nog niet om uw decoproyec te verwerken, dan kunt u +31 6 16 15 05 93 bellen of appen voor support.

Waarom krijg ik wolken/vlekken in mijn Decoproyec?

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Meestal is de oorzaak te lang op 1 plek spuiten of te dicht op de wand spuiten. Een andere oorzaak kan zijn dat de druk op de compressor te laag is.

Om een vlekkeloos resultaat te bekomen adviseren wij om de HELFT van alle potten te verwerken in de eerste laag en de andere helft te verdelen over de tweede en de derde laag.
Zorg ervoor dat je tijdens de tweede en derde laag op tenminste 50cm van de muur blijft en in draaiende bewegingen spuit om mooi de korrelstructuur op te bouwen.

Als het niet lukt om de vlekken weg te spuiten volgens de methode beschreven in deze veelgestelde vragen, dan kunt u +31 6 16 15 05 93 bellen of appen voor support.

Hoe verwijder ik wolken/vlekken uit mijn Decoproyec?

Begin met 1 dunne laag te spuiten van ongeveer 1/3 materiaal ten opzichte van een normale laag, houd hierbij extra afstand tot de wand (minimaal 1 meter). Laat dit voldoende drogen en breng dan een soortgelijke laag aan, waarbij u wat extra oppervlak spuit indien het een enkele vlek betreft. Dit voorkomt dat de dikteverschillen zichtbaar worden. herhaal dit proces nogmaals als de wolkvorming niet weg is

Lukt het niet om de vlekken weg te spuiten , dan kunt u +31 6 16 15 05 93 bellen of appen voor support.

Scheurtjes in Decocork kurkkalei/kurkverf. Hoe komt dit?

Het kan soms voorkomen dat na het aanbrengen van kurkkalei of kurkverf de verflaag barstvorming of craquelé vorming vertoont.

helpdesk | www.biomat.eu (2)


Dit kan door verschillende oorzaken ontstaan:

1. Teveel aangebracht in 1 laag
Wanneer je teveel kurkverf aanbrengt in één laag dan zal de buitenkant drogen terwijl de binnenkant nog vochtig blijft. Dit leidt tot barstvorming in de toplaag.

2. Te snel overschilderen
Wanneer je een laag kurkverf aanbrengt bovenop een laag die nog niet geheel is uitgehard, dan zal na het overschilderen nog water uit de onderliggende laag verdampen, waardoor de laag nog iets zal krimpen. Deze krimp rekt de toplaag iets uit waardoor barstvorming kan ontstaan.
Het is daarom beter in dunnere lagen te werken zodat de droogtijd verkort en men sneller een nieuwe laag kan aanbrengen.

3. Applicatie bij een te lage temperatuur van de ondergrond
Een andere oorzaak van barstvorming of craquelé vorming bij Decocork kurkkalei/kurkverf kan zijn dat de verf is aangebracht op een ondergrond die een te lage oppervlakte temperatuur heeft. Decocork kurkverf heefteen minimale temperatuur van +7°C nodig om een goede filmvorming te krijgen.
Wanneer een muur gedurende de nacht aan een lagere temperatuur werd blootgesteld dan kan - ook al is de luchttemperatuur boven de 7°C - de oppervlaktetemperatuur te laag zijn voor een goede filmvorming.

4. Zeepresten
Tenslotte is het aan te bevelen om eventuele zeepwaterresten, die bijvoorbeeld door het afmessen op een kitvoeg zijn achtergebleven, vóór hetschilderen te verwijderen. Zeepresten kunnen een zeer negatieve invloed hebben op de hechting en eventuele barstvorming van de verf.

Decocork kurkkalei/kurkverf blijft nat.

Bij een te hoge luchtvochtigheid, zoals bij mistig weer, kan het uitdrogingsproces vertragen of zelfs helemaal stoppen.
Wanneer de relatieve vochtigheid minder dan 75% bedraagtzit je goed.
Boven de 75% zal het droogproces worden vertraagd, omdat het water dan minder snel kan verdampen.
Boven de 90% droogt de kurkverf quasi niet meer.

Het is dus belangrijk na te gaan hoe de luchtvochtigheid zal zijn na het aanbrengen van een laag. 's Nachts kunnen dauwdruppels immers uitlopers veroorzaken op een nog niet uitgedroogde laag.

Decocork kurkkalei/kurkverf droogt te snel.

Tijdens warme dagen in combinatie met wind kan het voorkomen dat de verf sneller droogt dan wat wenselijk is. Het wordt dan moeilijk om nat in nat te werken.
Probeer indien mogelijk niet in de zon de werken. Werk je met een steiger, voorzie dan steigernetten.
Je kan ook iets meer water toevoegen om de uitdroging te vertragen. Zorg er in dat geval voor dat de hoeveelheid water bij alle emmers dezelfde is, dit om kleurverschillen te voorkomen.

Welke kleurcode is wit ?

In de SPUITKURK kleurenkaart van 2023 bestaat enkel nog DECO-01 als wit (dit is de oude DECO-01 Plus).
DECO-01 PLUS bestaat niet langer in SPUITKURK

In de DECOCORK KURKVERF bestaat DECO-01 (geel-wit) en DECO-01 PLUS (wit).

SPUITKURK DECO-01 heeft quasi dezelfde kleur als DECOCORK KURKVERF DECO-01 PLUS.

Hoeveel lagen DECOCORK KURKVERF moet ik aanbrengen?

Wij adviseren 3 lagen kurkverf aan te brengen met een verbruik van ongeveer een halve kg per laag.
Totaal 1,5kg per m2.

Hoeveel m2 kan ik schilderen met 1 emmer Decocork kurkverf?

1 emmer Decocork kurkverf bevat 10kg kurkverf.
Hiermee kan je 6 tot 7m2 schilderen in 3 lagen van 0,5kg per laag.

SecilTEK Mortels

Wat is het verschil tussen een kalk- en een cementmortel?

Hydraulische kalk en cement zijn beide afkomstig van een kalksteen. Het verschil ligt hem in de temperatuur waarop deze kalkstenen worden gebrand.
Terwijl kalk op een temperatuur tussen de 800 en 1200 graden wordt gebrand, ligt deze bij cement tussen 1400 en 1600 graden. Na het branden worden de stenen geblust en is het bindmiddel klaar om te worden vewerkt in een mortel.

Naast hydraulische kalk bestaat ook luchtkalk, dit is kalk die langzaam verhardt door contact met de lucht (CO2).

Kalk heeft de eigenschap soepeler te blijven na verharding waardoor het scheurvorming tegengaat. Cement wordt dan weer sneller hard maar is minder soepel.

Welke mixer heb ik nodig om Secil mortels te mengen?

Team biomat raadt aan om een dubbel toerental mixer te gebruiken. De lage stand kan gebruikt worden voor Decoprocal en secil mortels in combinatie met een betonmenger. De hoge stand in combinatie met een verfmenger is geschikt voor het mengen van Decoproyec spuitkurk.

Wat is een kleefmortel?

Kleefmortels zijn samengestelde kalk/cementmortels die gebruikt kunnen worden om isolatieplaten mee te verlijmen tegen de muur.
Omdat kleefmortels harsen bevatten die de hechting verbeteren kunnen deze eveneens gebruikt worden in situaties waar een verhoogde hechting vereist is. Denk aan het stucen van een zanderige muur (zavelvoegen) of een cementering op een reeds geverfde muur.

Biomat verdeelt naast de kleefmortels van SecilTEK: ISOVIT en ISOVIT e-cork, ook de DECOPROCAL kleefmortel van Decoproyec.

Wat is een kurkmortel?

Een kurkmortel is een kalk/cement samengestelde mortel waaraan kurkkorrels zijn toegevoegd als vulstof.
Kurk is licht van gewicht waardoor de mortels makkelijker verwerkbaar zijn. Bovendien dragen de kurkkorrels bij tot een langere verwerkbaarheid van de mortel, zeker in combinatie met kalk als bindmiddel.

Kurk is isolerend. Mortels die een aanzienlijke hoeveelheid kurk bevatten werken daarom thermisch isolerend. Voorbeelden zijn de SecilTEK Lime stucmortel en de SCREED dekvloermortel, een isolatiechape met kurk.

Wanneer gebruik ik best een kalkmortel?

Kalkmortels hebben de eigenschap om makkelijker verwerkbaar te zijn en ook soepeler te blijven na uitharding.
Hierdoor vangen ze de spanningen op de ondergrond beter op en zijn ze minder scheurgevoelig.

In oude gebouwen (vóór 1940) werd zelden cement gebruikt als bindmiddel voor de mortels. Hierdoor is het aangewezen om bij renovatie gebruik te maken van een compatibele kalkmortel. Deze zal beter en langer hechten dan een stuggere cementmortel.

Is een kalkmortel bestand tegen regen en wind?

Kalkmortels hebben een open structuur. Deze zorgt ervoor dat ze waterdampopen zijn maar ook sneller vocht en water zullen opnemen dan een cement gebonden mortel wanneer deze buiten worden toegepast.

Wanneer je een kalkmortel buiten gebruikt dan zal deze bij vochtig weer nat worden en zal deze verkleuren (donkerder worden) op plaatsen waar de mortel nat staat. Dit verdwijnt wanneer de mortel bij droog weer opnieuw uitdroogt. Op plaatsen waar weinig of geen zon komt zal de mortel echter nat blijven en kan er mos of algengroei ontstaan.
Daarom wordt aangeraden om een kalkmortel buiten extra te gaan behandelen met een waterafstotende verf of coating.

Wanneer gebruik ik best een cementmortel?

Cementmortels nemen doorgaans minder vocht op dan kalkmortels en zijn wat goedkoper.
Cement bereikt sneller een hogere hardheid die aangewezen kan zijn in situaties waarbij een grotere druk dient te worden opgevangen (beton in funderingen).

SecilTEK Micro Art - Microcimento

Micro Art - installatievideo

Wat is Micro Art?

Micro Art is een alternatief voor tadelakt, beton cire, mortex of betonlook.

Micro Art is opgebouwd uit een droge mortel en een harsoplossing op kleur.Het verschil met Beton Cire is dat er door het gebruik van meer lagen een kleurenpatroon ontstaat in plaats van een egaal oppervlak. Dit is bijvoorbeeld te vergelijken met italiaans stucwerk. Verder is Micro Art wat sterker dan Beton Cire. Door de opbouw van Micro Art is dit veel onderhoudsarmer dan bijvoorbeeld een tadelakt.

Kan ik Micro Art aanbrengen op een vochtige ondergrond of een ondergrond die met vocht te maken heeft?

Nee, Micro Art is dan wel een water resistente afwerking maar het werkt niet als waterafdichting. Zorg er dus voor dat er geen water kan lekken tussen de ondergrond en het Micro Art systeem

Hoe meng ik Micro Art?

Team biomat raadt aan om een dubbel toerental mixer te gebruiken. Begin door de vloeistof in de emmer te gieten. Gooi hier 75% van het poeder bij en mix met de mixer in lage stand. Als al het materiaal gemengd is, voegt u het resterende poeder toe. Zet nu de mixer in hoge stand en klop de Micro Art tot er een klontvrije massa is ontstaan.

Ik heb klontjes in mijn Micro Art bij het aanbrengen. Wat nu?

Het product is onvoldoende gemengd. Neem uw mixer en meng het materiaal nog eens door op hoge toeren.

Ik heb materiaal over, kan ik dit bewaren?

Als de hars en het poeder niet gemengd zijn kunt u het material bewaren, maar gemengd materiaal hardt uit binnen enkele uren en is daarna niet meer bruikbaar. Vernis, primer en metal shine zijn langer houdbaar.

Ik heb een nieuwe vloer. Moet ik primer gebruiken?

Wij raden u aan om altijd primer te gebruiken, ongeacht of uw muren nu nieuw of oud zijn.

Welke primer moet ik gebruiken vooraleer ik de vernislaag aanbreng?

Micro art komt met zijn eigen sealer of afdichtingsprimer, deze wordt aangebracht vóór het aanbrengen van de finale vernislagen.
Voor een afwerking met de acrylaatvernis (AD 45 of AD 46) gebruik je de AD 91 als voorbereidende sealer.
Voor de afwerking met de AD 50 PU vernis gebruik je de AD 92 als voorbereidende sealer.

Hoe breng ik de primer aan?

Dit kunt u het beste doen met een kortharige roller. Let op dat u in de randen en hoeken een kwastje gebruikt, omdat de roller niet helemaal tot in de hoek komt.

Mijn muur is niet vlak, is dit erg?

Micro Art is op zijn mooist als de eindlaag vlak en strak is. Dit begint al bij uw eerste laag. Als uw wand erg oneffen is, raden wij aan om deze eerst uit te vlakken. Kleine oneffenheden (< 4 mm) kunt u uitvlakken in de basislaag van Micro Art.

Moet ik mijn Micro Art schuren in elke laag?

Team biomat raadt ten zeerste aan om elke laag te schuren. Dit is het belangrijkst bij de basislaag omdat anders de basiskleur zichtbaar kan worden na het schuren en in de eindlaag waar het strakke uiterlijk bereikt wordt.

Hoe schuur ik Micro Art?

Micro Art kan het best opgeschuurd worden met een korrel 80. Gebruik bijvoorbeeld een vlakschuurmachine of excentrische schuurmachine. Nadien kunt u de laag nogmaals schuren met een korrel 240 om een gladder resultaat te verkrijgen.

Hoe krijg ik aders en patronen in mijn Micro Art?

Aders en patronen ontstaan door uw manier van aanbrengen met de spaan en het terugschuren van het materiaal.

De meest gebruikte methode is om met een spaan van ongeveer 20cm korte halfronde bewegingen te maken in. Dit doet u zowel linksom als rechtsom. Na het drogen schuurt u de laag tot deze vrij is van oneffenheden en vlak aanvoelt. De aders worden nu zichtbaar op de wand. Door meer of minder te schuren kunt u deze aders meer of minder aanwezig maken. Bij minder schuren zullen de aders duidelijk zichtbaar zijn, bij meer schuren zullen meer vlekken zichtbaar worden.

De tekeningen in mijn Micro Art bevallen niet, kan ik dit aanpassen?

U kunt het beeld van uw Micro Art aanpassen door de laag meer op te schuren, of door nog een extra laag Micro Art toe te voegen. Let wel dat dit aleen voor het sealen kan. Na het sealen zal de sealer eerst volledig weggeschuurd moeten worden, alvorens een nieuwe laag aan te leggen..

Hoe breng ik metalshine (goud, zilver, brons) op mijn Micro Art aan?

Metalshine wordt aangebracht op Micro Art nadat de sealer is aangebracht. Het opbrengen doet u met een spaan en best in lange slagen. Mocht een bepaald gedeelte van de muur niet bevallen, dan kunt u het materiaal nogmaals aanbrengen om het patroon aan te passen. Wrijf niet zonder materiaal op uw plakspaan over de laag, want dan kunt u blazen (vlekken) trekken in het materiaal. Door uw metalshine dun aan te brengen krijgt u de onderliggende kleur nog goed te zien. Bij dikker aanbrengen krijgt u meer een kleurschakering in de metalshine met minder zichtbare onderliggende kleur.

Moet ik 2 lagen metalshine aanbrengen??

Metalshine wordt aangebracht op Micro Art nadat de sealer is aangebracht. Dit kan in 1 of meer lagen afhankelijk van hoeveel metalshine u wilt zien. Vooral indien u het idee heeft dat er te weinig metal shine aanwezig is, raden wij aan om een tweede laag te zetten.

Hoeveel lagen vernis kan ik het best gebruiken?

Voor wanden worden normaal gesproken minimaal 3 lagen vernis aangeraden en op vloeren minimaal 4 lagen. Meer lagen mag natuurlijk altijd en vooral op de vloer is het verstandig om 1 of 2 extra lagen aan te brengen in verband met de slijtage van het materiaal

Welke vernis kan ik het best gebruiken?

Onze Micro Art komt met een zijdeglans of hoogglans finish. Voor de zijdeglans neemt u de AD 46. Voor een hoogglans de AD 45.

Mijn Micro Art vertoont een witte waas na het sealen, wat nu?

Als Micro Art niet voldoende tijd heeft gehad om te drogen voordat u de sealer aanbrengt, kan er door nog aanwezig vocht een witte waas ontstaan. Deze waas krijt u alleen weg door de sealer weer af te schuren en een extra laagje te zetten. Laat deze laag voldoende drogen!

Wanneer mag ik op mijn Micro Art lopen?

U mag uw Micro Art laag na 4 dagen belopen, maar het uithardingsproces duurt in totaal 28 dagen

Hoe houd ik Micro Art schoon?

Micro Art kunt u het beste schoonhouden met lichte, PH-neutrale reinigingsmiddelen, gebruik in geen geval aggressieve middelen om beschadigingen van de vernislaag te voorkomen

Hoe onderhoud ik Micro Art?

Micro Art heeft een toplaag van vernis. Deze vernis slijt na verloop van jaren. Daarom raadt team biomat aan om uw acryl vernislaag regelmatig te onderhouden met AD 47, naast de regelmatige reiniging zoals beschreven in deze veelgestelde vragen..

De PU vernislaag heeft geen verder onderhoud nodig dan reiniging volgens de in deze veelgestelde vragen aanwezige instructies

Niet gevonden wat u zocht?
Geen paniek! Contacteer ons via WhatsApp of stuur ons een email.

Contacteer ons

helpdesk | www.biomat.eu (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5729

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.